Παιδική

Η κάρτα υγείας
ΕΥ Kids

Θα δώσει σε κάθε γονιό που το παιδί του χρειάζεται ιατρική φροντίδα τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και Ιατρούς ειδικοτήτων εστιασμένων στο παιδί. Ιατροί που ασχολούνται με την υγεία του εύθραυστου παιδικού σώματος (παιδίατροι, παιδοχειρουργοί, παιδοκαρδιολόγοι, παιδοορθοπαιδικοί, παιδο-ωρλ, παιδοδοντίατροι κ.λ.π.) αλλά και επιστήμονες που ασχολούνται με τη σωστή ανάπτυξη του ευαίσθητου παιδικού πνεύματος (λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.λ.π.), ήρθαν να συμπληρώσουν την πλειάδα των ιατρών όλων των ειδικοτήτων που συνεργάζονται με την κάρτα υγείας ΕΥ Club kids.